CHA PHÊ-RÔ TRẦN LỤC

(CỤ SÁU)

 

 

Vào cuối thế kỷ XIX, tức là sau 250 năm truyền giáo, tại vùng Kim Sơn ước tính đã có khoảng 50.000 giáo dân. Năm 1865, Cha Phêrô Trần Lục, còn gọi là Cụ Sáu, được đặt làm chính xứ Phát Diệm. Ngài chính tên là Trần Triêm, sinh năm 1825, ở làng Mỹ Quan huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá; về mặt đạo, Ngài thuộc giáo họ Đạo Đức, xứ Kẻ Dừa (nay thuộc giáo phận Thanh Hoá). Năm 1841, Ngài đi tu, theo học tại chủng viện Vĩnh Trị và Kẻ Non (nay thuộc giáo phận Hà Nội). Ngài có trí thông minh khác thường, thạo cả chữ Hán lẫn tiếng La-tinh, nên đã có thời làm giáo sư chủng viện Vĩnh Trị. Năm 1858, Ngài chịu chức Sáu (chức Phó tế). Năm 1860, Ngài chịu chức linh mục. Năm 1863, Ngài được Bề Trên đặt trông coi mấy xứ trong Thanh Hoá. Năm 1865, Cha Trần Lục được đặt làm chính xứ Phát Diệm cho đến khi qua đời ngày 6-7-1899.

Trong 34 năm làm cha chính xứ Phát Diệm, Cụ Sáu đã lo giáo dục nhân bản và đời sống đạo đức cho giáo dân qua những “Ca vè Cụ Sáu” mà ngày nay một số cụ già còn thuộc. Đặc biệt, với một tầm nhìn rất rộng, Cụ Sáu đã có kế hoạch xây dựng khu Nhà Thờ Phát Diệm và đã tuần tự thực hiện từ năm 1875 đến khi Cụ qua đời.