NÚI SỌ

Ở phía nam lầu chuông Nhà thờ Đá, là Núi Sọ được xây năm 1898. Núi nhỏ này trước kia được gọi là Hang Đá Belem, vì hàng năm đến lễ Giáng Sinh thì rước tượng Chúa Hài Đồng đến đặt tại đó cho giáo dân viếng. Năm 1957, tượng Chúa chịu đóng đinh hai bên có Đức Mẹ và Thánh Gioan được dựng lên, nên từ đó mang tên Núi Sọ.